Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne pieder un to uztur SIA “GL Pharma Riga”, reģistrācijas numurs 50003715171, juridiskā adrese Brīvības gatve 214 B, Rīga LV-1039, Latvija, turpmāk – Uzņēmums vai Mēs.

Uzņēmums pret datu aizsardzību izturas sevišķi nopietni. Darot savu darbu, mēs personas datus apstrādājam tikai saskaņā ar normatīvo aktu, tostarp Eiropas Savienības Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasībām datu aizsardzības jomā.

Personas datus mēs apstrādājam tikai atbilstoši iepriekš paziņotam mērķim, vienlaikus nodrošinot datu precīzumu un aktualitāti. Personas dati, kas noteiktajam mērķim vairs nebūs nepieciešami vai būs nepareizi, nekavējoties tiks izdzēsti. Mēs arī nodrošinām savu apstrādāto datu pienācīgu drošību un aizsardzību pret nepilnvarotu personu piekļuvi.
Mūsu Vietne var ietvert saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam. Uzņēmums nav atbildīgs par personas datu aizsardzību vai privātuma praksi citās tīmekļa vietnēs. Mēs varam arī ietvert saites uz tīmekļa vietnēm, kuras nodrošina Uzņēmums. Ja jūs piekļūstat šīm tīmekļa vietnēm no mūsu tīmekļa vietnes, jums jāpārskata šo vietņu personas datu aizsardzības politika, lai varētu saprast, kā tās savāc, izmanto un kopīgo jūsu informāciju.

Kuri personas dati un kādā nolūkā tiek apstrādāti Uzņēmumā? Kam tiek nodoti personas dati?

Apstrāde tīmekļvietņu vajadzībām

Par brīvi pieejamo Uzņēmuma tīmekļvietņu apmeklējumu netiek ievākti nekādi personas dati, izņemot sīkdatnes. Uzņēmums apstrādā personas datus par reģistrētajiem lietotājiem un nodrošina tiem piekļuvi aizsargātajām sadaļām. Par mūsu tīmekļvietnēs reģistrētajiem lietotājiem mēs apstrādājam tādus personas datus kā vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tas nepieciešams, lai lietotāji varētu izmantot tās mūsu tīmekļvietņu sadaļas, kurās jāpierakstās jeb kurām piekļūst tikai reģistrētie lietotāji, un saņemtu ar tām saistītos pakalpojumus. Apstrādes likumīgais pamats ir lietotāja sniegta piekrišana, reģistrējoties sistēmā. Šie dati netiks nodoti trešajām personām.
Atverot tīmekļvietni, tiek apstrādāta šāda informācija – tīmekļvietnes nosaukums, no kuras mūs apmeklējat; lapas, ko apskatāt mūsu vietnē; datums un laiks, jūsu izmantotā interneta pārlūka nosaukums un jūsu IP adrese. Šie dati ir anonīmi un apstrādāti tikai statistikas vajadzībām, neidentificējot tos ar konkrētu fizisku personu.

Sīkdatnes

Mūsu tīmekļvietne izmanto tā saucamās sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). Tās ir sīkas teksta datnes, kas tiek uzglabātas ierīcē, ar kuru palīdzību tiek izmantots tīmekļa vietnes pārlūks. Sīkdatnes ir pilnīgi nekaitīgas.

Sīkdatnes mēs izmantojam, lai lietotājam atvieglotu darbības mūsu tīmekļvietnē. Dažas sīkdatnes jūsu ierīcē paliek tik ilgi, līdz tās izdzēšat. Tās jūsu ierīcei ļauj atpazīt pārlūku nākamajā apmeklējuma reizē. Ja to nevēlaties, pārlūku varat iestatīt tā, lai tas informē par sīkdatņu iestatīšanu un jūs to atļaujat tikai atsevišķos gadījumos. Kad sīkdatnes ir atspējotas, mūsu tīmekļvietnes funkcijas var būt ierobežotas.
Informatīvi skaidrojošs video par sīkdatnēm: https://cookiesandyou.com/

Tīmekļa analīze

Šī tīmekļvietne izmanto Google Analytics – uzņēmuma Google Inc. (“Google”) izstrādātu tīmekļa analīzes pakalpojumu. Google Analytics izmanto sīkdatnes – jūsu datorā izvietotas sīkas teksta datnes, kas tīmekļvietnei palīdz analizēt to, kā lietotājs izmanto konkrēto tīmekļvietni. Sīkdatnes iegūtā informācija par šīs tīmekļvietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur, bet, ja šajā tīmekļvietnē ir aktivizēta IP adreses anonimizācija, Google Eiropas Savienības vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs saīsinās jūsu IP adresi. Pilna IP adrese uz Google serveri ASV tiks nosūtīta un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Google šīs tīmekļvietnes operatora uzdevumā šo informāciju izmantos, lai vērtētu, kā izmantojat tīmekļvietni, veidotu ziņojumus par tīmekļvietnes aktivitāti un sniegtu operatoram pakalpojumus saistībā ar tīmekļvietnes un interneta izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtīto IP adresi Google Analytics neapvienos ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat noraidīt sīkdatņu lietošanu, izvēloties atbilstošus sava pārlūka iestatījumus, tomēr ņemiet vērā, ka pēc tam jums var nebūt iespējams izmantot visas tīmekļvietnes funkcijas.

Jūs varat arī nepieļaut to, ka Google ievāc un apstrādā sīkdatnes iegūtos datus par to, kā lietojat tīmekļvietni (tostarp jūsu IP adresi). Tad jums no saites http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en jālejupielādē un jāinstalē pārlūkprogrammas spraudnis.

Lai nepieļautu to, ka Google Analytics vāc datus, jums jānoklikšķina uz nākamās saites. Atteikšanās no sīkdatnēm jāiestata, lai nepieļautu jūsu datu vākšanu, kad apmeklējat tīmekļvietni.

Google Analytics atspējošana

Sīkāka informācija par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību atrodama tīmekļvietnē http://www.google.com/analytics/terms/de.html vai https://www.google.de/intl/de/policies/. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tīmekļvietnei Google Analytics ir pievienots kods “anonymizeIp”, kas nodrošina anonīmu IP adrešu vākšanu (tā saucamo IP adrešu maskēšanu).

Apstrāde farmakovigilances vajadzībām

Termins “farmakovigilance” attiecas uz slimību profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai izmantojamo zāļu uzraudzību pēcreģistrācijas periodā. Saistībā ar ziņošanu par nevēlamajām blakusparādībām mēs apstrādājam pacientu personas datus tikai tad, ja tos ir nodevis ziņotājs (piemēram, ārsts, radinieks u. c.) un tie ir nepieciešami ziņojuma apstrādei vai, ja ziņotājs tos uzskata par nepieciešamiem. Apstrādājamie pacientu personas dati ir vārda un uzvārda iniciāļi, vecums, dzimums, ķermeni raksturojošie rādītāji, medicīniskā anamnēze (arī informācija par zāļu lietošanu) un ziņas par blakusparādību.

Lai nodrošinātu izsekojamību un apstrādātu ziņojumus par nevēlamajām blakusparādībām, mēs pēc nepieciešamības apstrādājam tādus ziņotāja personas datus kā vārds, uzvārds, specialitāte, kontaktinformācija.
Apstrādes pamatojums ir tiesību aktos paredzētā prasība garantēt augstus veselības aprūpes, zāļu un medicīnisko ierīču kvalitātes un drošības standartus. Ievērojot likumiskās prasības, apkopotie personas dati ir nododami Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA), Federālajam veselības aprūpes drošuma birojam (FOSG), reģistrācijas apliecības īpašniekam un farmakovigilances līgumpartnerim. Tiesību aktos noteiktās prasības paredz, ka mums ir pienākums uzturēt farmakovigilances datubāzi ar ziņojumiem par blakusparādībām. Šādā krātuvē netiek saglabāts ziņotāja vai pacienta vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Apstrāde saistībā ar medicīniska rakstura pieprasījumiem

Saistībā ar medicīniska rakstura pieprasījumiem informācija par mūsu reģistrētajām zālēm tiek nodota pacientiem, ārstiem, farmaceitiem u.c., bet uz farmakovigilanci attiecināmā informācija – mūsu farmakovigilances nodaļai. Saistībā ar medicīniska rakstura pieprasījumiem tiks apstrādāti tādi dati kā saņemšanas datums, pieprasītāja statuss (piemēram, ārsts, aptieka, pacients vai slimnīca), zāļu nosaukums, pieprasījuma būtība, atbilde (ar datumu un atsaucēm), nozīmība saistībā ar farmakovigilanci, par farmakovigilanci atbildīgās personas vārds un uzvārds, kā arī informācijas sniedzēja vārds un uzvārds. Ja saistībā ar rakstisku pieprasījumu norādīsiet īpašas kategorijas datus par savu veselību, reliģisko piederību vai dzimumdzīvi, tie tiks apstrādāti tikai tad, ja tie būs nozīmīgi un nepieciešami, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Apstrādes pamatojums ir tiesību aktos paredzētā prasība garantēt augstus veselības aprūpes, zāļu un medicīnisko ierīču kvalitātes un drošības standartus. Šie dati netiks nodoti trešajām personām. Ja ir saņemts ar farmakovigilanci saistīts pieprasījums, ir attiecināmi paskaidrojumi par “Apstrādi farmakovigilances vajadzībām”.

Cik ilgi tiks uzglabāti personas dati?

Personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību vai juridisko pienākumu izpildei. Pēc mērķa sasniegšanas un neesot vairs likumīgam apstrādes pamatam, personas dati tiks izdzēsti vai anonimizēti.

Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības?

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), jums ir šādas tiesības:

datu subjekta piekļuves tiesības (VDAR 15. pants);
tiesības labot datus un tiesības uz datu dzēšanu (VDAR 16. un 17. pants);
tiesības ierobežot datu apstrādi (VDAR 18. pants);
tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

Jums ir arī tiesības

pēc savu personas datu apstrādes atsaukt piekrišanu (saskaņā ar VDAR 13. panta 1. punkta “c” apakšpunktu un 14. panta 2. punkta “d” apakšpunktu), ja personas datu apstrādes likumīgais pamats ir piekrišana;

iebilst pret personas datu apstrādi (saskaņā ar VDAR 21. pantu);
tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (saskaņā ar VDAR 13. panta 2. punkta “d” apakšpunktu un 14. panta 2. punkta “e” apakšpunktu).

Kas saskaņā ar šo privātuma politiku ir atbildīgs par manu datu apstrādi?

SIA GL Pharma Riga
Brīvības gatve 214 B
Rīga LV-1039
Latvija
office@gl-pharma.lv

Datu apstrādes vadlīnijas

Uzņēmums G. L. Pharma pret datu aizsardzību attiecas rūpīgi. No 2018. gada 18. maija Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) ir piemērojama visā ES, un tās mērķis ir aizsargāt ES pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus no viņu datu ļaunprātīgas izmantošanas.

No kura datuma stāsies spēkā jaunā Datu aizsardzības Regula?

Vispārīgā datu aizsardzības regula visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir piemērojama no 2018. gada 25. maija.  Lai sekmētu VDAR piemērošanu, Latvijā ir pieņemts Fizisko personu datu apstrādes likums.

Kādas sekas rada Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana?

Līdz šim jebkāda datu izmantošana, kas nebija atbildusi tā saucamajai standartizmantošanai un tādēļ no likumdevēja puses jau bija atļauta, bija jāreģistrē vai jāapstiprina datu aizsardzības iestādei. VDAR neparedz standartizmantošanas un ziņošanas pienākumu, un uzņēmumiem būs jāpārbauda, vai datu apstrāde, ar ko tie nodarbojas, ir pieļaujama. Lai iegūtu pārskatu par uzņēmumā notiekošo datu apstrādi, uzņēmumam būs pienākums uzturēt visaptverošu ar datu apstrādi saistīto darbību reģistru. Kompetentā iestāde (Datu valsts inspekcija) būs pilnvarota jebkurā laikā organizēt auditus, lai pārbaudītu, vai pasākumi atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Kāds ir iespējamais risks vai sods?

Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz administratīvos sodus, kas var sasniegt pat 20 000 000 eiro vai tad, ja tie tiek piemēroti uzņēmumiem, līdz 4 % kopējā iepriekšējā gada apgrozījuma visā pasaulē – atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, un pārkāpuma smaguma.

Uz ko attiecas VDAR?

Vispārīgā datu aizsardzības regula attiecas uz visiem uzņēmumiem un privātpersonām, kas apstrādā fizisku personu datus. Šajā aspektā uzņēmuma lielumam un nodarbināto skaitam nav nozīmes.

Ko nozīmē “apstrāde”?

VDAR izpratnē “apstrāde” nozīmē jebkādu rīcību ar personas datiem, tostarp, bet ne tikai vākšanu, uzglabāšanu, grozīšanu, izgūšanu un konsultēšanu.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, piemēram, tās vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, pasta adresi, IP adresi, interesēm, izvēlēm utt. Lai gan minētais neattiecas uz juridiskajām personām, piemēram, uzņēmumiem vai kompetentajām iestādēm, tas attiecas uz attiecīgajām juridisko personu kontaktpersonām, tādēļ jēdziens XY SIA nav personas dati, turpretim mūsu fiziskās kontaktpersonas Milleres kundzes, ko nodarbina uzņēmums XY SIA, vārds un uzvārds ir personas dati.

Kad obligāti jāreģistrē ar apstrādi saistītās darbības un kādi dati jāiekļauj saturā?

Visiem uzņēmumiem, kuri apstrādā personas datus, būs pienākums uzturēt tālāk aprakstīto apstrādes reģistru. G.L. Pharma sadaļā “datu aizsardzība” ir pieejams procedūru reģistrs jeb indekss. Reģistram jābūt nepārtraukti atjauninātam un pilnīgam. Ja pamanāt, ka reģistrā nav norādītas ar apstrādi saistītas darbības vai ja uzskatāt, ka reģistrs ir nepilnīgs, PIRMS šādu darbību uzsākšanas nekavējoties informējiet 20. punktā minētās personas.

Kādiem personas datu apstrādes pamatprincipiem ir jāatbilst personas datu apstrādei?

Kādi personas dati tiek apstrādāti G. L. Pharma?

G. L. Pharma tiek apstrādāti darbinieku, kā arī klientu, piegādātāju, kompetento iestāžu un pakalpojumu sniedzēju norādīto kontaktpersonu dati. Atsevišķos retos gadījumos G. L. Pharma tiek apstrādāti arī privātpersonu atklātie dati, ciktāl tas atbilst līguma nosacījumiem vai tiesību aktu prasībām, piemēram, saistībā ar farmakovigilanci.

Kādi ir personas datu apstrādes priekšnosacījumi?

Faktiski uzņēmumiem personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot, ja tai ir kāds no turpmāk norādītajiem VDAR noteiktajiem likumīgajiem jeb tiesiskajiem pamatojumiem.

G. L. Pharma tiek apstrādāti darbinieku, kā arī klientu, piegādātāju, kompetento iestāžu un pakalpojumu sniedzēju norādīto kontaktpersonu dati. Atsevišķos retos gadījumos G. L. Pharma tiek apstrādāti arī privātpersonu atklātie dati, ciktāl tas atbilst līguma nosacījumiem vai tiesību aktu prasībām, piemēram, saistībā ar farmakovigilanci.

Faktiski uzņēmumiem personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot, ja tai ir kāds no turpmāk norādītajiem VDAR noteiktajiem likumīgajiem jeb tiesiskajiem pamatojumiem.

Īpašas kategorijas personas dati ir personas dati, kas atklāj cilvēka rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde (piemēram, piederību baznīcas konfesijai, informāciju par slimības atvaļinājumiem, pacientu anamnēzi utt.).

Īpašas kategorijas personas dati ir jāuzglabā īpaši droši, to apstrāde principā ir aizliegta, izņemot, ja ir piemērojams kāds no VDAR 9.panta otrajā daļā noteiktajiem likumīgajiem pamatiem, tostarp:

G.L.